FREZOWANIE KOMINA

Technika frezowania komina polega na powiększeniu przekroju poprzecznego przewodu kominowego. Stosuje się ją w przypadku zajścia potrzeby montażu wkładu kominowego, a wielkość istniejącego przewodu kominowego nie pozwala na instalacje systemu kominowego zapewniającego dostateczną i bezpieczną pracę. Frezujemy kominy metodą łańcuchową, na sucho. Wkrótce również metodą diamentową. Metoda łańcuchowa pozwala wyfrezować nawet lekko krzywe kominy, odbiegające od pionu. Staramy się dojść prawie na każdy dach. Jest to tylko metoda która umożliwia nam montaż wkładu kominowego, który obowiązkowo musi zostać zamontowany po takiej czynności.